Kysely Kestävä kaupunki -ohjelman tuloksista ja toteutuksesta

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn Kestävä kaupunki -ohjelman ja sen osana rahoitettujen hankkeiden hyödyistä ja tuloksista! Vastauksia hyödynnetään ohjelman arvioinnin lisäksi kestävän kaupunkikehityksen tukemisessa jatkossa ja tulevien toimenpiteiden suunnittelussa.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt Kestävä kaupunki -ohjelman (2019–2023) loppuarvioinnin. Kestävä kaupunki –ohjelma edistää laaja-alaisesti kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä, pääpainonaan sekä ympäristöllisesti että sosiaalisesti kestävät ratkaisut. Loppuarviointi tuottaa tietoa ohjelman tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä laatii ehdotuksia ohjelman tulosten vakiinnuttamiseen ja kumppanuustoimien suuntaamiseen. Arvioinnin pääfokus kohdentuu vuosien 2021–2023 toimiin, sillä aikaisempia toimenpiteitä on käsitelty ohjelman väliarvioinnissa. Arvioinnin toteuttaa Owal Group Oy huhti–marraskuussa 2023.

Keskeinen osa arvioinnin tiedonkeruuta on hanketoimijoille ja kestävän kaupunkikehityksen asiantuntijoille toteutettava kysely. Tämän kyselyn kohderyhminä ovat kaikki Kestävä kaupunki -ohjelmaa jotenkin tuntevat tahot. Lisäksi ohjelmassa rahoitettujen hankkeiden ja kokeilujen osalta esitetään tarkempia kysymyksiä hankkeiden toteutukseen sekä tulosten syntymiseen ja pysyvyyteen liittyen. Hanketoteuttajien osalta kysely on muita vastaajia laajempi.

Kyselyn vastausaikaa on jatkettu 27.9. asti.

Kyselyyn vastaaminen kestää roolista riippuen noin 10–20 minuuttia. Ohjelman toteutusta koskeviin kysymyksiin vastaaminen on luottamuksellista ja vastaukset käsitellään niin, ettei yksittäistä vastaajaa ole mahdollista tunnistaa. Kyselyyn sisältyy myös ohjelman rahoittamia hankkeita koskevia osioita, joissa kerätään tietoa hankkeittain syntyneistä tuloksista. Kaikkiin kysymyksiin voi vastata haluamassaan laajuudessa, eikä kysymyksiin ole pakollista vastata paitsi vastauspolkua ohjaavien kysymysten osalta. Kyselylinkkiä saa jakaa eteenpäin.

Lisätietoa arvioinnista: https://kestavakaupunki.fi/-/kestava-kaupunki-ohjelman-kehittava- loppuarviointi-on-kaynnistynyt

Lisätietoa ohjelmasta:
Virve Hokkanen ympäristöministeriö
virve.hokkanen@gov.fi

Lisätietoa arvioinnista ja kyselystä:
Jeremias Kortelainen, Owal Group Oy
jeremias@owalgroup.com
 
4% of survey complete.

T