Asukaskysely asumisoikeusasumisen kehittämisestä

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn asumisoikeusasumisesta! Pääset vaikuttamaan asumisesi kehittämiseen ja voit osallistua lahjakorttien arvontaan.

Enkäten på svenska: https://sv.eu.research.net/r/aso_invanarenkat
Survey in English: https://fi.eu.research.net/r/aso_residentssurvey

Tämä kysely on kohdennettu asumisoikeusasuntojen asukkaille. Kysely on osa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran rahoittamaa selvitystä asumisoikeusasumisen nykytilasta ja merkityksestä asuntomarkkinoilla. Selvityksessä tarkastellaan asumisoikeusasumisen toimivuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja kehittämistarpeita erityisesti asukkaiden näkökulmasta. Selvityksessä tuotettuja tietoja hyödynnetään asumisoikeusasumisen kehittämisen ja päätöksenteon tukena.

Huom. Nykyisessä hallitusohjelmassa on linjattu, että valtio ei rahoita uusien asumisoikeusasuntojen rakentamista vuoden 2025 jälkeen. Tämä muutos ei kohdistu nykyiseen asuntokantaan, eikä sillä ole vaikutusta nykyisiin asukkaisiin.

Vastaathan kyselyyn 14.7.2024 mennessä.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia. Vastaaminen on täysin vapaaehtoista, ja voit lopettaa vastaamisen milloin tahansa. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, ja ne raportoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Vastaajan taustatietoja hyödynnetään vain taustamuuttujina analyysin tukena. Pyydämme vastaamaan vain kerran asuntoa kohden. Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kymmenen 20 € lahjakorttia S- tai K-ryhmän kauppoihin. Yhteystietoja käytetään vain arvonnassa, eikä niitä voida yhdistää kyselyssä annettuihin vastauksiin.

Kyselyn vastauksia käsittelee vain Owal Group Oy. Vastaukset eivät sisällä tunnistettavia henkilötietoja, eikä niistä muodostu rekisteriä. Asuntojen omistajat ovat välittäneet kyselyä omille asukkailleen käytössä olevien yhteystietojensa perusteella. Asukkaiden yhteystietoja ei ole luovutettu kolmansille osapuolille.

Kiitos jo etukäteen!

Lisätietoja:
Jenna Siltala
jenna@owalgroup.com
0440980139

T